Top 4 what lana del rey song are you in 2022

Top 4 what lana del rey song are you in 2022

1. Lana Del Rey ước được chết

2. ‘Summertime Sadness’ – nỗi buồn dưới nắng hè

'Summertime Sadness' - nỗi buồn dưới nắng hè

3. Nàng thơ Lana Del Rey mang trái tim hoang dại trở lại với ca khúc “Doin’ Time” – Billboard Việt Nam

4. ‘Lust For Life’ – Lana Del Rey và những ảo vọng cuộc đời

‘Lust For Life’ – Lana Del Rey và những ảo vọng cuộc đời